Vil åpne Finn.no for alle

Det skal bli slutt på at nettportaler som Finn.no får stenge ute boligeiere som vil legge ut boligannonser, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Bildet har underteksten: Det er populært å bo på Hallermoen Vest - Faksimile: Finn.no

Bare de som har eiendomsmeglerbevilling, får i dag annonsere på disse sidene. For et halvt år siden ba Røys Konkurransetilsynet vurdere hvordan man kunne stanse denne praksisen.Denne uken mottok hun et forslag fra tilsynet om en ny forskrift som sikrer alle lik tilgang til nettportalene.- Vi vil gjøre det enklere for boligeieren å selge huset sitt selv og dessuten åpne for at andre aktører kan tilby folk tjenester når de vil selge boligen. Dette vil kunne føre til større konkurranse og lavere priser, noe som er til fordel både for selgere og kjøpere, sier Grande Røys.Konkurransetilsynet har tidligere fått flere henvendelser fra folk som ikke har sluppet til på nettportalenes annonsesider, men dagens konkurranselov har ikke gitt grunnlag for å gripe inn.- Målet er å sende et utkast til forskrift ut på høring så raskt som mulig, sier Grande Røys.Konkurransetilsynet mener at dagens praksis begrenser valgmulighetene for forbrukerne og reduserer konkurransen i markedet for tjenester knyttet til kjøp og salg av bolig. Tilsynet foreslår derfor at FAD etablerer en forskrift som pålegger nettportalene å gi enhver tilgang til boligannonsering på vilkår som er ikke-diskriminerende.- Tilgang til nettportalene betyr at eiendomsmeglere og advokater møter økt konkurranse fra andre aktører og privatpersoner som vil selge boligen selv, sier seksjonsleder Eivind Stage i Konkurransetilsynet. (©NTB)