Ole Robert Reitan i Rema 1000 og Bellona-leder Frederic Hauge signerte i går en avtale der partene forplikter seg til et stort samarbeidsprosjekt innen miljø de neste tre årene.Miljø er en viktig del av Remas strategiske plan, og kjeden har gjennomført flere tiltak de siste årene for å redusere miljøbelastningene i selskapet. På miljøprosjektet Enøk i butikk, som er gjennomført de siste tre årene, har Rema spart mer enn 19 millioner kWh, tilsvarende ca. 15 millioner kroner.- At tiltakene skulle føre til så store besparelser er helt fantastisk. Sparte kostnader betyr at vi kan ha enda lavere priser på varene vi selger til våre kunder. Og når vi i tillegg kan spare miljøet, får vi en dobbelt effekt av dette. Da begynner vi å snakke skikkelig kuttisme, sier Reitan.Hauge opplyser i en pressemelding at Bellona vil samarbeide med Rema om miljøtiltak rundt transport, energieffektivisering, avfall og emballasje - og ikke minst om å stille krav til leverandørene.- En stor aktør som Rema har gode muligheter for å stille gode, miljøvennlige krav til leverandører, sier Hauge i en kommentar.