127 milliarder i skatt - på to måneder

Det er nesten 40 milliarder kroner mer enn i januar og februar i fjor.

Statsminister Jens Stoltenberg , kunnskapsminister Kristin Halvorsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Over 35 milliarder ekstra oljeskattkroner ga en kraftig økning i skatteinngangen i årets to første måneder.126,8 milliarder skattekroner ble betalt inn i januar og februar. Det er 39,7 milliarder og 45,5 prosent mer enn i samme periode i fjor. 35,6 milliarder av økningen kom fra innbetalte oljeskatter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Økningen er derimot nokså liten utenom oljeskatten, bare 4,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,9 prosent fra 2008.Primærkommunene fikk 14,5 milliarder kroner i skatteinnbetaling, en økning på 3,2 prosent. Fylkene fikk 3 milliarder kroner, en økning på 4,2 prosent.Arbeidsgiveravgift til folketrygda utgjorde 22,4 milliarder kroner, en økning på 7,7 prosent. Medlemsavgiften økte med 9,2 prosent til 11,1 milliarder kroner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv