30 prosent av oss bruker IKKE bredbånd

Bredbåndsdekningen i Norge nærmer seg 100 prosent. Men én av tre benytter seg ikke av det.

Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

De siste årene er bredbåndsdekningen i Norge økt fra 20 prosent til nær 100 prosent. Rundt 70 prosent av husstandene har tatt bredbånd i bruk, går det fram av en undersøkelse fra Post- og teletilsynet (PT).Undersøkelsen viser også at de fleste nøyer seg med bredbånd med kapasitet på 4 Mb selv om de kunne fått høyere hastighet.- Undersøkelsen viser at det er gledelig god tilgang til skikkelig bra bredbånd over store deler av landet, sier direktør i PT Willy Jensen.Han er likevel bekymret over at en tredel av landets husstander ikke har tatt bredbånd i bruk.Undersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller mellom fylkene når det gjelder tilgjengelig kapasitet. Ikke uventet er Oslo og Rogaland på topp både når det gjelder tilgjengelig båndbredde og valgfrihet mellom flere tilbydere. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv