Blir nettbanken mindre trygg?

Forbrukermyndighetene er bekymret for at et nytt EU-direktiv kan hindre innføring av regler for å beskytte forbrukerne ved feiltasting i nettbank.

Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

For et par år siden tapte en kvinne 500.000 kroner fordi hun tastet et siffer feil i et bankkontonummer. Banken ville ikke erstatte tapet, men kvinnen gikk til sak med støtte fra Forbrukerrådet. Kort før saken skulle for retten, ble det forlik slik at kvinnen fikk tilbake pengene.Saken vakte stor oppsikt og førte til at Banklovkommisjonen laget et forslag til bedre beskyttelse for bankkunder. Dette forslaget er nå til behandling i Justisdepartementet.Samtidig er et EU-direktiv med navnet betalingstjenestedirektivet under innføring Norge. Et utvalg har vurdert hvordan norske regler kan tilpasses dette direktivet. Utvalget har delt seg i to i spørsmålet om hvem som skal ha ansvaret hvis en nettbankkunde taster feil. Halvparten av utvalget mener at kunden selv, i samsvar med direktivet, må bære ansvaret for tap.

Nyheter
Næringsliv