Færre boliger bygges

Nedgangen i boligbyggingen er størst i Akershus, Østfold og Vestfold.

Foto: iStockPhoto
Personlig økonomi

I januar ble det startet bygging av 2.299 færre boliger enn i samme måned i fjor, en nedgang på 14 prosent.Nedgangen i boligbyggingen er størst i Akershus (242 færre), Østfold (128 færre) og Vestfold (97 færre), viser Byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.I Møre og Romsdal ble det derimot startet bygging av 80 flere boliger. I Troms var det en økning på 59 flere igangsettinger, mens det i Aust-Agder var en økning på 51 boliger.Samtidig som det bygges færre boliger, er samlet størrelse på byggeprosjektene mindre enn før.Bruksarealet for bygninger satt i gang i januar er 17,5 prosent mindre enn i fjor. Det ble bygget 21,7 prosent mindre areal til næringsbygg, inkludert skole, helse- og sosialtjenester og offentlig forvaltning. Det ble bygget 13 prosent mindre areal til fritidseiendommer.Totalt gikk byggeaktiviteten etter bruksareal ned med 166.800 kvadratmeter. (©NTB)

Nyheter
Næringseiendom