Har Nav rett til å kreve tilbakebetaling?

Det er tvilsomt om Nav kan kreve tilbakebetaling av alle beløp som er utbetalt på feil grunnlag, sier en professor i offentlig rett.

Personlig økonomi

Riksrevisjonen gikk i fjor gjennom flere av Navs forvaltningsenheter, som fatter vedtak og utbetaler ytelser til syke, uføre og arbeidsledige. I gjennomgangen ble det påvist store feilutbetalinger, svak dokumentasjon og dårlig internkontroll med flere ytelser.Det er imidlertid ikke sikkert at Nav har krav på å få tilbake pengene i alle tilfellene.- I de tilfellene der folk selv har gitt feil opplysninger og på grunnlag av dette har fått for mye penger, er det korrekt at de kreves tilbakebetalt, sier Eivind Smith, professor i offentlig rett, til Aftenposten.Smith forteller at det også kan være tilfeller der det er Nav, og ikke privatpersoner, som har gjort feil, og det ikke er åpenbart at privatpersonene burde skjønt at de har fått for mye.- Hvis så er tilfelle, og det ikke er snakk om store beløp, er det ikke sikkert pengene kan kreves tilbake. Heller ikke i disse tilfellene spiller det for øvrig noen rolle at det handler om Nav eller tidligere instanser, sier professoren. (©NTB)

Nyheter
Politikk