Kommunene i minus i fjor - i år vil det eksplodere

Halvparten av kommunene gikk med underskudd i fjor. - Sosialutgiftene vil eksplodere i løpet av høsten, sier KS-direktør.

Personlig økonomi

Netto samlet driftsresultat i kommunene havnet for første gang på minussiden i fjor, ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS).Kommunenes samlede netto driftsresultat var på 0,1 prosent av driftsinntektene, og halvparten av kommunene gikk med underskudd, opplyser direktør Bjørn Gudbjørgsrud i KS til NTB.Ser man på kommunene utenom Oslo viser foreløpig tall at kommunenes samlede underskudd blir på hele 0,7 prosent av driftsinntektene.- Dette er det avgjort dårligste resultat siden begynnelsen av 1990-årene. Før den tid ble kommuneregnskapene ført på en annen måte, og det finnes derfor ikke sammenlignbare tall, sier KS-leder Halvdan Skard til Kommunal Rapport.Skard betegner situasjonen som alarmerende, og sier at KS har tatt opp saken med regjeringen nylig.- Kostnadsøkningen i 2008 var høyere enn forutsatt, og kommunene har ikke slått på bremsene fordi de ønsker å opprettholde tilbudet til innbyggerne, sier Skard.Han sier at regjeringen delvis har tatt hånd om situasjonen.- De har bidratt til å rette opp den negative utviklingen ved å gi kommunene to milliarder kroner i økte frie inntekter i samband med tiltakspakken, sier Skard.Gudbjørgsrud sier det er fare for at kommunene går på en ny resultatsmell i år på grunn av nedgangen i økonomien og økt arbeidsledighet.- Sosialutgiftene vil eksplodere i løpet av høsten når mange arbeidsledige går over fra dagpenger til sosialtrygd, sier han til NTB.

Nyheter
Næringsliv