Krever normalt lønnsoppgjør

LO krever et normalt lønnsoppgjør med en generell økning i kjøpekraften.

Lo-leder Roar Flåthen - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Til tross for finanskrisen krever LO et normalt lønnsoppgjør med en generell økning i kjøpekraften, mens NHO ber om moderasjon for å sikre arbeidsplasser som kan gå tapt ved konkurser, skriver Reuters.Ifølge nyhetsbyrået tror imidlertid både LO og NHO at årets mellomoppgjør, som starter fredag, kan løses via forhandlingerForhandlingsavslutning er 31. mars klokken 24.00.- Vi krever en kjøpekraftsøkning for alle, men vi skal også hensynta den spesielle situasjonen vi i Norge er i når det gjelder den internasjonale finanskrisen, spesielt sysselsettingssituasjonen. Men vi krever et fornuftig oppgjør, sier LO-leder Roar Flåthen.Ifølge Reuters mener administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen, vi nå er nødt til å senke lønnsveksten for at det skal bli færre arbeidsledige.- Vi har en ekstremt vanskelig situasjon i verden. Her hjemme har vi hatt en sterk økning i konkurser og i arbeidsledigheten, sier han.I årets krav fra LO går det frem følgende:"Forslagene om en generell frysing av lønnsutviklingen vil gi tilfeldige og ofte negative utslag for viktige lavtlønnsgrupper. Det er viktig at lønnsdannelse og øvrig inntektsdannelse forløper normalt for ikke å forsterke stagnasjonstendensene".

Nyheter
Næringsliv