Da passerer fastlønnen i oljefondet 1 million kroner

Gjennomsnittlig fastlønn i oljefondet lå på 950.000 kroner i 2008. Med bonuser havnet den nær 1,3 million kroner. Nå passerer fastlønnen snart 1 million kroner i snitt for medarbeiderne i investeringsforvaltningen i Norges Bank.

Svein Gjedrem (t.v) og Yngve Slyngstad - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Av årsrapporten for Statens pensjonsfond - Utland (NBIM) fremgikk det at utbetalt prestasjonslønn for 2008 at 78 prosent av de ansatte ved kontorene i Oslo, New York, London og Shanghai fikk utbetalt mindre enn 50 prosent av den maksimale prestasjonslønnsrammen.Andelen ansatte med lav uttelling i prestasjonslønn var også høyere enn tidligere, noe som måtte sees i sammenheng med de svakere resultatene i forvaltningen, stod det å lese i rapporten.45 prosent mindre i bonus HegnarOnline har tidligere anslått de totale bonusutbetalingene til ansatte i oljefondet til 40 millioner kroner i 2008 . Av årsrapporten fremgår det den totale prestasjonslønnsuttellingen i 2008 var 22 prosent av øvre prestasjonslønnsramme.I følge DN tilsvarer det 43,5 millioner kroner. Total prestasjonslønnsramme økte med 15 prosent fra 2007 og den gjennomsnittlige utbetalingen per ansatt var 45 prosent lavere enn året før.Men det ble likevel ganske bra med bonus på de ansatte i oljefondet. I tillegg til sjefen, Yngve Slyngstad, som tjente nær 11 millioner kroner i 2008, tjente tre ansatte, inklusive bonuser, mellom 4 og 6 millioner kroner.14 ansatte tjente mer enn 2 millioner kroner og de drøyt 200 ansatte tjente, i følge DN, i snitt 951.000 kroner i 2008.Som vi skrev 11. mars bestod lønnssytemet i oljefondet i hovedsak av to elementer: en fast lønn og et prestasjonslønns element, hvor uttellingen avhenger av oppnådde resultater. Ansatte som tar investeringsbeslutninger, måles kvantitativt på bakgrunn av avkastningsresultatene, og prestasjonslønnselementet kan ofte være større enn fastlønnen.Størrelsen på utbetalt prestasjonslønn reflekterer forskjellene i den individuelle måloppnåelsen og NBIMs (Norges Banks Investment Management) samlede måloppnåelse.Les også at de eksterne forvalterne fikk 218,3 millioner kroner mer i bonus i 2008 enn året før.I investeringsavdelingene95 medarbeidere hadde prestasjonsbasert lønn i 2008. Samlet fastlønn var 87,5 millioner kroner, tilsvarende drøyt 921.000 kroner pr medarbeider i snitt.Samlet prestasjonsbasert lønnsramme var 164,8 millioner kroner, som ville gitt 1,7 millioner kroner pr. medarbeider, men her ble ikke uttellingen veldig stor. Den såkalte prestasjonslønnsuttellingen i prosent av øvre prestasjonslønnsramme var i 2008 bare 9 prosent, tilsvarende 15 millioner kroner, fremgår det av årsrapporten.Operasjonelle avdelingerI de operasjonelle avdelingene var det 103 med prestasjonsbasert lønn. Samlet fastlønn her var 74,3 millioner kroner, tilsvarende drøyt 721.000 kroner pr. medarbeider.Samlet prestasjonsbasert lønnsramme var 32,2 millioner kroner, som ville gitt knapt 313.000 kroner i snitt pr. medarbeider. Her var prestasjonslønnsuttelling i prosent av øvre prestasjonslønnsramme var 38 prosent, tilsvarende drøyt 12 millioner kroner.Ferske tall om bonuserDisse beregningene er basert på opplysninger i årsrapporten for 2008, og selv om det er friske tall, tatt i betraktning av oljefondet tapte 633 milliarder kroner i 2008, gir de et litt annet inntrykk enn det som nå presenteres.I følge DN, som har fått litt mer info om lønn og bonuser fra Finansdepartementet, fikk hver medarbeider i investeringsavdelingen i snitt 329.000 kroner i bonus. Det brakte da den gjennomsnittlige lønnen for de 95 medarbeiderne opp i 1,28 millioner kroner.Det er også mer enn statsminister Jens Stoltenbergs årslønn på 1,27 millioner kroner i året.I de øvrige avdelingene var gjennomsnittlig bonus på 118.000 kroner. Det tilsier at den gjennomsnittlige lønnen for disse var 839.000 kroner. Og det i et år da det meste gikk på tverke.Men nå kommer det endringer.Striskjorte og lefse i oljefondet?Oljefondets leder, Yngve Slyngstad, har fått fastlønnen kuttet med 2 millioner kroner, til 3,5 millioner kroner i året, mens det er innført lønnsfrys for ledelsen i investeringsavdelingen i Norges Bank, populært kalt NBIM.I løpet av året blir det også den prestasjonsbaserte lønnen borte og det blir innført fastlønn for alle.Også i avdelingene blir det endringer. Målsettingen er at bonusandelen av den totale lønnen skal utgjøre en mindre del, men så lenge fastlønnen i snitt lå rundt 950.000 kroner i 2008 skal det imidlertid ikke mye til før fastlønnmen i snitt passerer 1 million kroner i NBIM!De ansatte vil trolig kreve at deler av bonusen erstattes av litt høyere fastlønn og da skal det ikke mer til enn litt over 5 prosent før fastlønnen i snitt runder 1 million kroner.

Nyheter
Politikk