DnB NOR: Her bør du kjøpe aksjer nå

De som er mindre opptatt av å prøve og treffe den absolutte bunnen, bør etter nå øke i aksjer, mener forvalterne i DnB NOR.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

DnB NOR Kapitalforvaltning beholder sin nøytrale holdning til aksjer på kort sikt.- Situasjonen er for uavklart- I mars har vi sett at nokså beskjedne endringer i makrotall har ført til en betydelig oppgang i de fleste aksjemarkeder. På kort sikt er det vanskelig å si om dette blir trenden de nærmeste månedene - eller om vi vil oppleve betydelig fall slik vi gjorde i februar. Situasjonen er for uavklart til at vi endrer vår holdning, skriver forvalteren i sin april-rapport.DnB NOR påpeker at aksjemarkedet, til tross for nye estimatkutt i mars, historisk sett fremstår som attraktivt priset basert på konservative verdianslag, som pris/bok og pris/historisk inntjening.- Som eksempel har amerikanske aksjer ikke vært så rimelig priset ut fra disse verdianslagene siden 80-tallet. I Norge handles aksjene på Oslo Børs i skrivende stund tilsynelatende under bokførte verdier, noe som tidligere har markert bunnivået i fallperioder, heter det videre.- Langsiktige bør kjøpe nåForvalteren synes dog det er viktig å presisere at aksjer kan forbli "billig" over lengre perioder, akkurat som aksjemarkedene kan være "dyre" i lengre perioder.- Slike verdianslag gir dermed ingen signaler på når markedene skal stige og hvor mye de skal stige, men for den langsiktige investoren indikeres det at markedene nå er gunstig priset i et historisk perspektiv, og at det dermed kan være et egnet tidspunkt for å kjøpe/øke aksjeeksponeringen.- I praksis betyr dette at selv om makroindikatorer viser at vi fortsatt kan forvente svak global økonomisk vekst fremover, mener vi at aksjemarkedet i stor grad reflekterer dette. Vi er derfor forsiktig positive til aksjer inntil vi eventuelt får signaler om ytterligere svekkelse av vekstutsiktene. Kunder som er mindre opptatt av å forsøke å treffe den absolutte bunnen i markedene, bør etter vår mening derfor nå øke aksjeandelen sin gradvis, skriver DnB NOR videre.- Her bør du kjøpeRegionmessig er DnB NOR overvektet i USA og Norge, samt undervektet i Europa og Japan. Sistnevnte er tatt ned fra nøytral, med bakgrunn i en svært svak produksjons- og eksportstatistikk i det siste, samt en yen under press.- Amerikanske myndigheter er svært proaktive, og vi tror Europa ligger etter på tiltakssiden. Norske aksjer ser svært billige ut, og oljeprisen ser til å bevege seg over 50 dollar per fat, noe som bør gi støtte til det norske markedet. I tillegg tror vi norske kroner kan styrke seg fremover, selv om Norges Bank senket rentebanen sin uventet mye, skriver DnB NOR.

Nyheter
Børs