Elden fører sak mot DnB NOR

Forbrukerrådet har valgt advokat John Christian Elden til å føre saken for Ivar Petter Røeggen, som saksøker DnB NOR for å ha solgt ham spareprodukter som han tapte 266.000 kroner på.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Røeggen investerte 500.000 kroner i strukturerte spareprodukter i år 2000. Han tok opp lån for å investere, og da bindingstida var ute i 2006, viste det seg at han hadde tapt 266.000 kroner på spareproduktene.- Røeggen har sagt han vil stå løpet ut - om nødvendig helt fram til Høyesterett. Det lå i kortene at Forbrukerrådet ville engasjere advokater også utenfra, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland i en pressemelding.Forbrukerrådet vil dekke kostnadene ved å føre saken og vil også dekke motpartens sakskostnader dersom Røeggen skulle bli dømt til å betale disse. Elden stiller selv i retten i saken, melder Forbrukerrådet.Røeggens sak er en «pilotsak»som bør legge føringer for løsningen av svært mange lignende saker, mener Forbrukerrådet. Norske kunder har de siste årene lånt 38 milliarder kroner for å investere i strukturerte spareprodukter.- Vi må unngå at hver enkelt bankkunde må gå til rettssak, det vil være en uforsvarlig sløsing med samfunnets ressurser og urimelig dyrt for den enkelte, sier Flesland.Strukturerte spareprodukter innebærer ofte lånefinansiert høyrisikosparing og består av et garantielement og et variabelt avkastningselement. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv