Håper på tapsfradrag i selvangivelsen

Finanskrisen og problemene i boligmarkedet har ført til at mange lurer på om de har tap de kan føre opp på selvangivelsen og få fradrag for.

Gry Nilsen - Foto: Skatt.no
Personlig økonomi

- Vi har fått en rekke spørsmål i år om muligheten for å få fradrag for tap. Tidligere har det vært mest spørsmål om behandling av gevinster, forteller advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.Må være tapt- Spørsmålene er preget av den økonomiske situasjonen vi har hatt med finanskrise og et tregt boligmarked. Mange har tapt penger på fondsandeler, aksjer, valuta og strukturerte produkter og lurer på om de kan få fradrag. Men det får de ikke før de har solgt og realisert tapet, fastslår Gry Nilsen.Skattyterne må selv passe på at de får tapsfradragene de har krav på. Skattemyndighetene får ikke automatisk melding om tap eller gevinst på annet enn fondsandeler og aksjer. Bare tap på fondsandeler er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Nyheter
Personlig økonomi