Her er 10 fradrag som kan gi lavere skatt

30. april er fristen for selvangivelsen. Her er ti fradagstips.

Selvangivelse Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Her er Storebrands oversikt over vanlige fradrag i selvangivelsen som kan gi deg lavere skatt.Fristen for innlevering er 30. april for lønnstakere og pensjonister.1. Telefoni (post 2.1) Du kan maksimalt beskattes for 4.000 kroner hvis du har en av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon betalt av arbeidsgiver. Hvis du har to eller flere av dem betalt er maksimal beskatning 6.000 kroner. Har du betalt deler av telefonregningen selv, skal skattepliktig fordel reduseres tilsvarende.2. Reisefradrag (post 3.2.8) Pass på at du får med reisefradraget. Satsen for fradrag for reise hjem - arbeid er kr 1,40 per km. For reiselengde over 35 000 km er satsen kr 0,70 per km. Du får bare fradrag for utgifter over 12 800 kroner - dvs at du må ha en reiseavstand på 19,8 km før du får et reisefradrag som du kan trekke fra.Har du fast bilgodtgjørelse? Send inn oversikt over faktisk tjenestekjøring til arbeidsgiver og få noe av dette utbetalt uten trekk. Dette rådet er altså litt sent å komme med nå, men du skal vel kjøre litt i år også?3. Foreldrefradrag (post 3.2.10) Utgifter til barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning skal føres opp her. Ikke alle private barnehager rapporterer til skattemyndighetene om hva foreldre har betalt. Dagmammaer har heller ikke plikt til å rapportere. Da må du selv huske på å føre opp dette fradraget. Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for påfølgende.4. Fagforeningskontingent (post 3.2.11) Hvis ikke fagforeningskontingenten blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 3.150 kroner i fagforeningskontingent for 2008.5. Refinansiering (Post 3.3.1) Alle kostnader i forbindelse med bytte av lånegiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Du kan for eksempel trekke fra tinglysningsgebyr, takstmann, meglergebyr, behandlings- og depotgebyr. Disse kostnadene kan summere seg til tusenlapper.6. Aksjehandel (post 3.3.7) Husk å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Kurtasje (omkostninger til megler) er fradragsberettiget for alle. Sjekk om kurtasjen er trukket fra i realisasjonsskjemaet (RF-1061). Hvis ikke, skal du føre opp kurtasjen som fradrag. Andre fradrag kan være relevante aviser, tidsskrifter og rådgivningstjenester. For å ha rett til disse fradragene må det være et visst nivå på aktiviteten. Fradraget føres i post 3.3.7 "andre fradrag". Fondsandeler rapporteres inn elektronisk av fondsselskapet, men opplysningene bør likevel kontrolleres.7. Gaver (post 3.3.7) Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven overstiger 500 kroner. Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå på selvangivelsen. Har du ikke mottatt noen kvittering, kontakt gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.Listen over godkjente gavemottagere finner du på www.skatteetaten.no/frivillige8. Sykdomsutgifter (post 3.5.4) Har du hatt sykdomsutgifter for egen sykdom eller andre du forsørger på minst 9.180 kroner for 2008, kan du under visse forutsetninger trekke fra beløpet på selvangivelsen. Kostnadene må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres. Hvis utgiftene overstiger beløpsgrensen, får du fradrag for hele beløpet. Hvis de er under, får du null i fradrag. Sykdommen må ha vart i minst to år, eller at den antas å vare i over to år.9. Bolig (post 4.3.2) Ligningsverdien på bolig økte med 10 prosent i fjor. Ligningsverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis du mener ligningsverdien er høyere enn det, send inn en klage. Du kan trygt spørre naboene om likningsverdien på huset og benytte dette i argumentasjonen din; Det er ikke anledning til å sette opp en likningsverdi! Siden fordelsbeskatning av egen bolig har falt bort, har dette kun betydning for formuesskatten.10. Riktig skatteklasse Enslige forsørgere må sjekke at de har fått skatteklasse 2. Skatteklassen står øverst på side 1 i selvangivelsen. Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Ble du separert eller skilt i 2008 - og er aleneforsørger - er det ikke sikkert at dette er registrert. Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt.

Nyheter
Personlig økonomi