- Resesjonen er på vei over i en ny fase

Tegn til bedring betyr neppe at bunnen snart nås, men at vi går over i en ny fase, skriver Handelsbanken i sin ferske konjunkturrapport.

En trader på gulvet på NYSE - Foto: AP
Personlig økonomi

Handelsbanken Capital Markets har nettopp sluppet vårens konjunkturrapport. Markoanalytikerene Knut Anton Mork og Shakeb Syed konstaterer at den verste resesjonen siden annen verdenskrig har blitt enda verre enn de trodde.Se intervjuet HegnarTV har gjort med Shakeb Syed her.De mener lyspunktene i verdensøkonomien neppe betyr at bunnen snart nås, men at vi går over i en ny fase av resesjonen.- Ut i fra historiske mønster kan noen indikatorer tolkes som at bunnen er i sikte. Imidlertid kan historiske sammenlikninger være misvisende fordi situasjonen eller skiller seg mye fra tidligere erfaringer. Derimot tror vi resesjonen er på vei inn i en ny fase. Etter de brutale virkningene av Lehman-konkursen tar nå mer normal resesjonsdynamikk over. Videre fremover må imidlertid mange faktorer falle på plass før sunn, ny vekst kan begynne igjen, heter det i rapporten.Spesielt frykter Handelsbanken at oppryddingsprosessen i finanssektoren ikke blir grundig nok og at vi risikerer en lengre periode med svak vekst, som under Japans såkalte tapte tiår.For norsk økonomi ser det noe mer positivt ut. Situasjonen har forverret seg, men ikke mer enn økonomene så for seg for et halvt år siden. Likevel anser de usikkerheten som så stor, at makroprognosen er delt inn i et hovedscenario og et alternativscenario.- Som hovedscenario ser vi for oss et fall i fastlands-BNP i år på nesten en prosent, bare litt svakere enn det vi så for oss i fjor høst, og fulgt av en ny vekst på over to prosent neste år, ledet an av ny vekst i oljeinvesteringene. Alternativscenariet ser derimot for seg et betydelig fall i neste års oljeinvesteringer samt enda svakere verdensøkonomi, slik at norsk fastlands-BNP fortsetter å falle også neste år, skriver analytikerne, som tror rentebunnen i Norge vil settes på i overkant av en prosent.

Nyheter
Børs