I et nytt lovforslag gir regjeringen bankene ansvar for å dekke tap kundene har ved tastefeil i nettbanken, skriver Dagens Næringsliv.- Jeg og regjeringen er opptatt av at det er banken som må ta ansvar for kunders tap i nettbank, hvis banken ikke har gode nok sikkerhetssystemer, sier Knut Storberget, etter å ha lagt frem det nye lovforslaget i statsråd fredag.- Store deler av arbeidsoppgavene i forbindelse med betalingsoverføringene er flyttet over på den enkelte kunden. Håndtering av pengestrømmene er i stor grad overført til kundene selv. Ansvarsreguleringen tar hensyn til dette på en rimelig måte, sier Storberget til DN.