Ekstern forvaltning av Oljefondet 505 prosent dyrere

Avkastningen var minus 4,8 prosent i 1. kvartal 2009, men de avkastningsavhengige honorarene til eksterne forvaltere økte likevel med 505 prosent.

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) og Svein Gjedrem, sentralbanksjef - Foto: Scanpix
Personlig økonomi
Av rapporten for 1. kvartal 2009 fremgår det at de samlede forvaltningskostnadene økte med nesten 80 prosent i 1. kvartal, mens de avkastningsavhengige økte med over 505 prosent!
Sum alle forvaltningskostnader i 1. kvartal var på 858,4 millioner kroner. Det var en økning på 79,3 prosent, fra 478,6 millioner kroner i samme kvartal i 2008.Såkalte avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere økte imidlertid mange ganger mer enn det. Her var økningen på hele 505,2 prosent, fra 74,9 millioner kroner til 414,5 millioner kroner.Endret metodeNegativ avkasning Mer om det her
Totalt utgjør honorar til eksterne forvaltere i 1. kvartal 536,4 millioner kroner, opp 273,3 prosent fra 196,3 millioner kroner i samme kvartal i 2008.De økte kostnadene forklares dels ved at det er satt ut 10 nye forvaltningsmandat i fremvoksende markeder og at andelen av fondet som forvaltes eksternt er økt fra 13 til 17 prosent. Oljefondets leder, Yngve Slyngstad, forklarer også økningen med at det på aksjesiden i de eksterne mandatene hadde gått svært bra i perioden.For hele 2008 utgjorde de avkastningsavhengige honorarene til eksterne forvaltere 486,9 millioner kroner. Det var da en økning på 230 prosent fra året før.I rapporten står det å lese at metoden for å beregne avsetning for påløpte avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere er endret i første kvartal 2009, slik at forvaltningshonorarene periodemessig i større grad sammenstilles med de forvaltningsresultater som danner grunnlag for honorarene.Effekten av metodeendringen er en økning i avkastningsavhengige honorarer med 275 millioner kroner for første kvartal 2009, sammenlignet med tidligere benyttet metode. Endringen har kun betydning for periodiseringen, ikke for størrelsen på honorarutbetalingene, heter det i rapporten.tOljefondet er tilført tilsammen 2.184 milliader kroner siden starten for snart 11 år siden. Avkastningen på Statens Pensjonsfond - Utland i 1. kvartal 2009 var på minus 4,8 prosent målt i internasjonal valuta.I 1. kvartal var markedsverdien av fondet ned med 199 milliarder kroner, fra 2.275 milliarder kroner ved årsskiftet til 2.076 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.