Professor Harald Stenmark ved Senter for kreftbiomedisin får 19 millioner kroner over fem år til kreftforskning, går det frem av en melding.Stenmark, som leder Senter for kreftbiomedisin, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, blir sannsynligvis den siste norske forskeren som når opp i denne søkerrunden innenfor den såkalte Advanced Investigators Grant programmet.
Studerer kreftcellenes språkToppforsker og SFF-leder
Det er molekylærbiologi og kreftforskning som er Stenmarks felt, og han får EU-stipendet for sin banebrytende forskning på de molekylære mekanismene som ligger bak når en celle utvikler seg til en kreftcelle.- Proteiner er cellens språk. Vi studerer hvordan bestemte proteiner og enzymer påvirker cellenes kommunikasjon med hverandre og hvordan beskjeder sendes inn til cellekjernen, som er cellens "hjerne". Feil i denne kommunikasjonen kan deaktivere kroppens system for å hemme tumorvekst, forklarer Stenmark, som er svært glad for tildelingen fra ERC.Sentralt i forskingsprosjektet som nå har fått EU-midler er et bestemt enzym som beskytter celler mot å utvikle seg til kreftceller. Målet med prosjektet er å forstå hvordan dette enzymet utøver sin anti-kreft-funksjon, med tanke på å bruke kunnskapen til å utvikle nye verktøy for å diagnostisere og behandle kreft.I 1998 var Harald Stenmark en av tre som ble de første forskerne i Forskningsrådets Toppforskerprogram, Forskningsrådets målrettede satsing på å hjelp de beste medisinske forskertalentene frem og legge til rette for forskning av høy internasjonal kvalitet, blant annet ved å gi dem gode økonomiske rammevilkår og arbeidsbetingelser. I dag leder han et senter for fremragende forskning (SFF) - Forskningsrådets virkemiddel for å styrke de beste forskningsmiljøene ytterligere ved å gi dem ekstra gode rammebetingelser.