Dette var en økning på drøyt 13 milliarder kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.Skatteinnbetalingene til primærkommunene økte med drøyt 3 milliarder kroner, eller 9,9 prosent, til nesten 36 milliarder kroner. Fylkeskommunene fikk en samlet skatteinngang på 7,1 milliarder kroner i perioden, en vekst på 454 millioner kroner eller 6,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Medregnet inntekt fra oljeskatter ble situasjonen imidlertid annerledes. Fra januar til april i år ble det innbetalt til sammen litt over 271 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen kommer som følge av lavere innbetalinger av oljeskatter. Dette henger sammen med innføring av nytt terminsystem for innbetaling av oljeskatt.Arbeidsgiveravgiften til folketrygden utgjorde om lag 42 milliarder kroner i denne perioden, en økning på 7 prosent. Medlemsavgiften i folketrygden utgjorde 28 milliarder kroner, en vekst på 12,7 prosent. (©NTB)