Den globale finanskrisen har skapt mer oppmerksomhet om tiltak mot skatteparadiser der ufattelige summer stikkes vekk fra beskatning eller «hvitvaskes» fra kriminell virksomhet.Finanskrisen har ført til mer fart i arbeidet med å stanse ulovlige kapitaloverføringer til skatteparadiser, kom det fram på et møte i Oslo onsdag. Der gjorde blant andre finansminister Kristin Halvorsen greie for det arbeidet som gjøres på dette området av Norge i samarbeid med de andre nordiske landene.
Innsynsavtale
- Vi vet ikke hvor mye penger nordmenn unndrar beskatning og gjemmer unna i skatteparadiser, sier Halvorsen.Hun kan nå krone lang tids arbeid med at Norge, sammen med de andre nordiske landene, nylig inngikk en innsynsavtale med de britiske Jomfruøyene. Fra før av har de nordiske landene inngått lignende avtaler med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Cayman Islands og Bermuda.- Finanskrisen og det politiske skiftet i USA har gitt arbeidet mot skatteunndragelser i skatteparadiser ny vekt, sa avdelingsleder Per Olav Gjesti på møtet onsdag.I Norge er det for tiden 40 årsverk i skatteetaten som er engasjert med skattesaker i skatteparadiser, og i løpet av året vil det være 60 årsverk innrettet mot slikt arbeid, får NTB opplyst i Skattedirektoratet. (©NTB)