En av tre avbryter studiene

Hver tredje student som starter studier ved Det samfunnsvitenskapelige og Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, hopper av studiene.

Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

En tredel av dem går over til et annet studium ved samme universitet, mens resten bytter studiested eller slutter, viser en undersøkelse som er gjennomført ved åtte studieprogrammer ved de to fakultetene ved UiO. Bekymring for hvilke jobbmuligheter studiet gir, er en viktig årsak til at studentene bytter studium. Andre årsaker er at studentene endrer interesser, eller at de ikke trives med faget de har valgt, skriver Aftenposten.Å bytte studium har større konsekvenser for studentene nå enn før kvalitetsreformen ble innført i 2003. Før tok en student flere grunnfag og mellomfag som endte i en cand.mag.-grad. Derfor var ikke konsekvensene så store om man byttet fordi grunnfagene likevel telte med i cand.mag.-graden. I dag teller ikke studiene man har gjort etter at man hopper over til et annet.Studiehoppingen er kostbar både for studentene og for universitetet, som ikke får penger for studenter som ikke fullfører. Undersøkelsen vil derfor føre til endringer ved en rekke studier ved UiO, og lignende undersøkelser planlegges i Bergen og Trondheim.

Nyheter
Næringsliv