Får du dyrere bensin?

Regjeringen vil endre veiloven til også å omfatte lokal drivstoffavgift til finansiering av veiprosjekter.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Rogaland fylkeskommune får onsdag et brev fra Samferdselsdepartementet, der det åpnes for at den nye lokale avgiften kan erstatte dagens bompengeordninger eller komme i komme i kombinasjon med dagens ordning. I dag gir loven bare adgang til å drive inn bompenger til finansiering av veiprosjekter.- En mulighet er å ha færre bommer samtidig som man innfører drivstoffavgift i et begrenset område. Rogaland fylke må selv finne ut om de ønsker å ta i bruk drivstoffavgift, og hvor stor avgift som må innføres i forhold til hvor store og kostbare prosjekter man ønsker å få gjennomført. Men regelverket vil ikke lenger være et hinder, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet, til Stavanger Aftenblad sin nettutgave.Pollestad understreker at det fortsatt er Stortinget som til slutt må avgjøre en avgiftsinnføring, slik det allerede er i forhold til bompenger. (©NTB)

Nyheter
Politikk