Finanskrisen har satt en støkk i oss

Du har, i snitt, satt av nesten 200.000 kroner til en regnværsdag og bruker mindre penger nå enn før.

Forbrukerøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

- Folk tenker seg om både en og to og tre ganger før de handler. Det er nok det mest fremtredende nye trekket hos folk flest, sier Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR.Nordmenn liker å ha penger på bok, og i snitt oppgir det norske folk å ha en buffer på 168.000 kroner, hovedsaklig på bankkonto.Forbruksbarometer DnB NOR har oppdatert sitt forbruksbarometer for første kvartal 2009, og dette tar da tempen på norske forbrukere. Forbrukerbarometerets faste fokus er personlig økonomi. Synovates omnibus har snakket med 1002 norske personer over 15 år, og stilt dem en rekke spørsmål.Resultatene taler for seg selv. 35 prosent sier de tenker seg ekstra om før de gjør et innkjøp, men kun 10 prosent sier de har utsatt innkjøp som følge av finanskrisen.- Det er tydelig at finanskrisen for de fleste ikke fremstår som positivt økonomisk sett. Det er et tankekors at kun 6 prosent oppgir lavere rente som et økonomisk gode - finanskrisen kommer faktisk "folk flest" til gode, sier Jørgensen.

Nyheter
Personlig økonomi