Holbergs vinneraksjer

Holbergs Hogne Tyssøy fikk ikke full uttelling for den sterke børsoppgangen i mai. Disse aksjene traff han best med.

Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge gjorde det litt svakere enn markedet i mai, med en oppgang på 14,6 prosent. Referanseindeksen fondsindeksen steg til sammenligning 16,5 prosent. Så langt i 2009 (per 31/5) har fondet steget 33,4 prosent, 1,9 prosentpoeng mer enn markedet.Her er aksjene som bidro mest positivt (alle tall i ca.-gevinst i kroner):Seadrill: 13,5 millioner Telenor: 13,0 millioner Offrig Drilling: 11,5 millioner Eltek: 9,0 millionerDnB NOR: 8,8 millionerSom taperaksjer i mai trekker Holberg-forvalteren frem nevnte TTS Marine, Storebrand, Ability Drilling, Odfjell B og Black Earth Farming.Tyssøy om vinnereDnB NOR: Nærmer seg pris/bok på 1. Betydelig repriset gjennom våren, men har fortsatt noe igjen til sitt langsiktige prisleie.Telenor: Vi og flere enn oss verdsatte selskapets budskap i forbindelse med 1. kvartal. Kostnadsfokus, konsolidering, spareprogrammer og ny interesse for fremvoksende økonomier gjør Telenor godt.Tyssøy om taperTTS Marine: Har hatt ulike utfordringer denne våren, og måtte gå til det skritt å gjennomføre en omfattende refinansiering hvor vi er med og garanterer for egenkapitaldelen.

Nyheter
Børs