Likestilling mellom enker og enkemenn

Enker og enkemenn vil få lik behandling når det gjelder statlig tjenestepensjon.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Enker som var gift med menn som ble medlem av Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976 har i dag utvidede rettigheter. De er unndratt fra regelen som ble innført i 1976 om at pensjonen reduseres hvis mottakeren har inntaket. Enkemenn derimot får derimot sin enkemannspensjon redusert hvis de har inntekt.EFTA-domstolen har tidligere slått fast at en slik forskjellsbehandling bryter med EUs likestillingsdirektiv.- Regjeringen har derfor foreslått endringer som inkluderer også enkemenn i denne overgangsordningen, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet. (©NTB)

Nyheter
Politikk