- Regjeringen vil ikke pasientenes beste

Regjeringen vil ikke følge opp ulike forslag fra opposisjonen om å tillate mer bruk av private klinikker for statens penger.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Forslagsstillerne beskylder regjeringen for å fremdyrke et klassedelt helsevesen, der de med best råd kan kjøpe seg rask behandling hos private, mens de andre må vente i en stadig lengre helsekø.- For dem som må vente, er det ingen trøst at flere blir behandlet i dag enn i tidligere år. Regjeringens monopolpolitikk er styrt av en inngrodd motstand mot private løsninger og ikke pasientenes beste, sa Høyres Sonja Sjøli.Høyre la fram åtte forslag, og de fire opposisjonspartiene, som har flertall i helse- og omsorgskomiteen, samlet seg om fire punkter. Ett av dem går ut på å instruere regionale helseforetak til å utnytte ledig kapasitet hos private aktører.SV Olav Gunnar Ballo mente kritikken av det offentlige helsevesenet framsto som unyansert og ureflektert, og at den ikke stemmer med virkeligheten. Han viste til at det offentlige systematisk bruker private tilbydere med refusjonsavtale, og at det ikke er noen regjeringsallergi mot private løsninger.Regjeringspartiene har flertall i stortingssalen og dermed blir ikke opposisjonens forslag vedtatt. (©NTB)

Nyheter
Politikk