Søndagens aksjetips

Sekundære trender stiger oftest i 1 til 3 måneder. Denne har steget i tre måneder og Oslo Børs er i ferd med å bli overmoden for en korreksjon.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Sekundære trender stiger og faller oftest i 1 til 3 måneder. Denne sekundærtrenden har steget i tre måneder og hovedindeksen på Oslo Børs er i ferd med å bli overmoden for en korreksjon. Dette fremkommer nå også mer og mer tydelig i RSI-chartet, ved at det er i ferd med å dannes en topp der det settes lavere topper.Det er også i ferd med å dannes en negativ divergens, idet det settes lavere topper i RSI-chartet samtidig som det sette nye topper i hovedchartet. Dette er som oftest et signal om at stigningstakten er i ferd med stalle og at en korreksjon lurer rundt neste hjørne. Den trenger ikke komme til uken eller neste uke, men fortsetter denne utviklingen i RSI-chartet kan den komme når som helst.Som vi gjorde oppmerksom på forrige søndag, skal man imidlertid ikke være for opptatt av momentumanalyser når trenden er sterk, og RSI er en slik. Når trenden i hovedchartet er så sterk som nå er det andre tekniske signaler man skal se etter. Vendepunktsformasjoner og brudd på glidende snitt er mer relevante i perioder med sterke oppganger, slik som det vi er vitne til nå.Vi ser ikke antydninger til noen slike i øyeblikket. Det er heller ikke satt en topp under den foregående i hovedchartet. Når det skjer vil det være et signal om korrigering ned.Når det er sagt gis det ofte også gode signaler i RSI-chartet om hva som kan skje rundt neste hjørne, selv om det trender sterkt oppover. Men å time eventuelle fall basert på utviklingen i RSI-chartet i en sterk trend er altså ikke så lett.Når man ser en slik fallende tendens i toppen i RSI-chartet, og brudd på en stigende trend, slik vi for eksempel kan se nå, bør man være lett på foten. Det kan utvikle seg over lang tid uten at det kommer noe avgjørende fall i hovechartet, men det er også et signal om at det kan komme når som helst.Man kan altså fremdeles være med på moroa, men samtidig må man også være forberedt på at det kan snu ned når som helst.På oversiden møter Hovedindeksen på Oslo Børs teknisk motstand i underkant av 310- og dernest på 320- og 340-nivået.På undersiden er det teknisk støtte på 292, 284, 270, 265, 250 og 240.

Nyheter
Børs