Søndagens aksjetips

Trendene er sterke og peker videre opp, men det er et unntak. Og bare en trend gir rom for videre oppgang på kort sikt.

En tysk trader på DAX - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Potensialet både i den bredeste og mest nøkterne trenden, og i den litt brattere trenden er tatt ut på kort sikt. Da er det bare den bratteste som gir rom for videre oppgang på kort sikt, men den er også så bratt at den gir rikelig rom for videre oppgang.Den peker videre mot 340 på en måneds sikt og videre mot 400 i løpet av sommeren. Vi sier ikke at det er realistisk, men at det er rom for det om den bratteste stigende trenden får fortsette og utvikle seg uavbrutt.Hovedindeksen på Oslo Børs møter nå en viss teknisk motstand på rundt 300. Når den er brutt er det 320 som er neste nivået og dernest 340.På undersiden er det teknisk støtte på 285, 270, 265, 250 og 240.Utviklingen i RSI-chartet tyder imidlertid på at det kan være fare for at det enten butter et sted mellom 300 og 340, eller at det kommer til å dundre rett ned igjen fra 300-nivået, mot 260 og 240 i løpet av den kommende måneden.Nå skal man ikke være for opptatt av momentum analyser, og RSI er en slik. Når trenden er så sterk som nå er det andre tekniske signaler man skal se etter. Vendepunktsformasjoner er mer relevante i perioder med sterke oppganger, slik som det vi er vitne til nå. Vi ser ikke antydninger til noen slike i øyeblikket. Det er heller ikke satt en topp under den foregående i hovedchartet. Det er et godt tegn.Når det er sagt gis det ofte også gode signaler om hva som kan skje i RSI-chartet, selv om det trender sterkt oppover. Men å time eventuelle fall basert på utviklingen i RSI-chartet i en sterk trend er ikke så lett. En fallende tendens i toppen i chartet, og brudd på en stigende trend, slik vi for eksempel kan se nå, er ikke så lett. Det kan utvikle seg over lang tid uten at det kommer noe avgjørende fall i hovechartet, men det er også et signal om at det kan komme når som helst.Glem da ikke at den lange trenden i RSI-chartet er positiv og at en reaksjon ned og at avtagende stigningstakt ikke nødvendigvis vil føre til noe dramatisk fall i hovedchartet. Og et eventuelt fall tilbake mot 240 vil vi ikke karakterisere som dramatisk. Det vil trolig bare lokke frem flere kjøpere.

Nyheter
Børs