Sykler du i jobben?

Det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk.

Foto: Clearchannel
Personlig økonomi

I innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) mener flertallet i Stortingets transportkomité at sykling i større grad må sidestilles med bilbruk og annen motorvogn i statens regler for kjøregodtgjørelse.Stortinget kommer derfor til å vedta at kilometersatsen for bruk av sykkel i tjenestereiser bør gjelde fra første kilometer slik det gjelder for bruk av bil til tjenestereiser.I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over 5 kilometer. Satsen for bruk av bil er 3,50 kroner og gjelder fra første kilometer.- Likeverdige satser for bruk av ulike transportmidler fremmer sykling og mer miljøvennlig transport, mener flertallet. (©NTB)

Nyheter
Politikk