Utvalg foreslår hybridpensjon

Hippe-utvalget foreslår en ny type pensjonsordning som kombinerer ytelsespensjon og innskuddspensjon for ansatte i privat sektor.

Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mottok fredag en utredning om fremtidens pensjonsordninger. Utvalget foreslår blant annet en ny type pensjonsordning som kombinerer elementer fra tradisjonell ytelsespensjon og innskuddspensjon.- I tillegg til et mer effektivt tjenestepensjonssystem, kan utvalgets anbefalinger legge grunnlaget for et enklere og mer oversiktlig pensjonsbilde for arbeidstakerne. En forenkling av pensjonssystemet vil gjøre arbeidstakerne bedre i stand til å planlegge kombinasjon av arbeid og pensjon og pensjoneringstidspunkt, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.Utredningen er ledet av daglig leder ved Fafo, Jon M. Hippe, og er et bidrag i arbeidet med å tilpasse de private tjenestepensjonene til ny alderspensjon i folketrygden og ny AFP-ordning. Utvalget har bestått av medlemmer fra organisasjonene i arbeidslivet, pensjonsleverandørene, forskning og offentlig forvaltning. (©NTB)

Nyheter
Politikk