Åtte hete aksjefond

Blant de mest populære fondene i juni finner vi hele åtte aksjefond og bare to rentefond. Her er listen.

Holberg-forvalter Hogne Tyssøy - Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Trenden med økende risikovilje blant fondssparerne fortsatte i juni, viser en oversikt fra Nordnet. De mest kjøpte fondene denne måneden var nesten utelukkende aksjefond, mens rentefond dominerte blant de mest solgte fondene.- Private fondssparere har gradvis økt risikoen i sin fondssparing i 2009. Ved årsskiftet så vi at mange flyttet penger fra rentefond til globale aksjefond, og deretter fra globale fond til fond som investerer i Norge og fremvoksende markeder som India og Kina, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.I alt ble det omsatt fond for ca. 75 millioner via Nordnet i juni. Private fondssparere nettokjøpte aksjefond for drøyt 20 millioner og nettosolgte rentefond for rundt 2,5 millioner.De mest populære fondene i juni1. Holberg Norge2. Holberg Norden3. DnB NOR SMB4. DnB NOR Norge I5. Skagen Vekst6. WarrenWiklund Norge7. HSBC GIF Indian Equity8. Skagen Kon-Tiki9. WarrenWiklund Pengemarked10. JP Morgan Sterling Bond Fund