Disse fem aksjene mener Tyssøy er billige nå

Holberg-forvalteren Hogne Tyssøy fant i juni plass til fem nye aksjer i porteføljen.

Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge gjorde det bedre enn markedet i juni, med et fall på 1,4 prosent. Referanseindeksen fondsindeksen falt til sammenligning 2,6 prosent. Så langt i 2009 (per 30/6) har fondet steget 31,5 prosent, ca. 3,4 prosentpoeng mer enn markedet.Fem aksjer inn I juli-rapporten avslører Tyssøy at fondet kjøpte seg inn i fem nye selskaper i løpet av måneden. Rieber Shipping, Sevan Marine, PA Resources, Songa Offshore og Norwegian Property.Les også: Tyssøys vinneraksjerBegrunnelserRieber Shipping: Eier og opererer en rekke "multi-purpose vessels" spesialisert mot subsea og seismikk; eier også spesialfartøy rettet mot operasjoner i arktiske strøk (forskning/ekspedisjoner etc.). Attraktiv verdsettelse og godt drevet selskap, men lite likvid aksje.Sevan Marine: Emisjonene har redusert den finansielle risikoen, noe som trigget oss til å gå inn i aksjen. Fremdeles stor usikkerhet rundt byggeprogram. En risikofull investering med potensielt stor oppside. Et mer velfungerende aksje- og emisjonsmarked vil også kunne bidra til reprising av aksjen.PA Resources: Har operasjoner i Nord-Afrika, Vest-Afrika og Nordsjøen. Spennende leteportefølje. Vi deltok i en rettet emisjon som gir finansielle muskler til fortsatt vekst.Songa Offshore: Høy finansiell gearing og tap på investeringer i egne aksjer har medført en svært lavt verdsatt kontantstrøm i forhold til andre aktører i samme bransje. Blir handlet med betydelig rabatt til bokverdier (0,6). Deltok i emisjon i juni. Nok et rimelig operasjonelt og finansielt gearet selskap, som kan få en ny giv med bedret kapitalsituasjon.Norwegian Property: Selv etter emisjonen er den finansielle gearingen høy. De nærmeste utsiktene for næringseiendom er også svake. Vi valgte likevel å delta i emisjonen. Lav verdsettelse (pris/bok: 0,4). Høy operasjonell og finansiell gearing kan også være positivt i den grad aksje- og emisjonsmarkedet bedres og konjunkturene etterhvert snur.