Fire av ti sene med selvangivelsen

Fire av ti selskaper i Nordland, Troms og Finnmark har ennå ikke levert selvangivelsen. Fristen gikk ut for to uker siden.

Selvangivelse Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Fristen for å levere selvangivelsen var den 15. juni, men av de 7.000 selskapene i de tre nordlige fylkene har fremdeles bare 37 prosent levert. Noen av selskapene har søkt om utsettelse, melder Skatt nord.- Selv om det ennå er noen selskaper som har fått utsatt frist for å levere selvangivelsen, ser vi med bekymring på at så mange ennå ikke har levert. Dette skaper betydelige problemer for vårt arbeid, sier underdirektør Solveig Oftedal ved Skattekontoret Sortland.Selskaper som ikke leverer selvangivelsen, vil bli ilagt tilleggsskatt. Skattebetalere har en lovpålagt plikt til å levere selvangivelsen innen fristen, og manglende levering kan også føre til at selskapene blir anmeldt. (©NTB)