Nye regler for privatimport av alkohol

Fra og med i dag kan du importere øl, vin og brennevin til privat bruk uten å søke tillatelse.

Personlig økonomi

Alkoholloven er endret slik at forbudet mot privatimport på alkohol oppheves fra 1. juli 2009. Det er dermed ikke lenger nødvendig å søke om tillatelse til å importere alkohol. Det blir også mulig å bestille alkohol fra utlandet.Det er ikke innført noe mengdebegrensning for privatimport.Tidligere har det kun vært tillatt for privatpersoner å importere alkohol til personlig bruk som reisegods inntil et visst kvantum, via Vinmonopolet eller etter søknad i særlige tilfeller. Den som innfører alkohol må betale norske avgifter. Det vil si alkoholavgift, emballasjeavgift, matproduksjonsavgift og merverdiavgift.