Olav Thon fester grepet i Skandinavia

Thon Hotels og First Hotels innleder samarbeid i Skandinavia. Kjedene kan dermed tilby over 100 hoteller i regionen.

Personlig økonomi

Partene vil inngå et samarbeide på områder innenfor salg, distribusjon og markedsføring. Målet med samarbeidet som nå innledes er å øke kjedenes samlede hotelltilbud i Skandinavia. Samarbeidet skal igangsettes fra januar 2010.Kjedene kan dermed tilby over 100 hoteller i Skandinavia.Både Thon Hotels og First Hotels skal opprettholde og inneha fullt eierskap og styringsrett for sine respektive merkevarer i samarbeidet.- Thon Hotels har sin tyngde i det norske markedet og har over noe tid søkt alliansepartnere for en skandinavisk dekning. Med First Hotels som samarbeidspartner kan vi tilby våre kunder en geografisk dekning og en hotellportefølje som supplerer vår egen på en svært god måte, sier Morten Thorvaldsen, adm. direktør i Thon Hotels.

Nyheter
Næringsliv