Søndagens aksjetips

Nå testes bunnlinjen i den stigende trenden. Et nytt fall til 270 vil være et klart svakhetstegn,et brudd på trenden og et signal om hovedindeksen kan fall videre.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Hovedindeksen løftet seg litt igjen forrige uke, men sluttet helt uendret for uken. Når det gjelder de videre utsiktene er det faktisk ikke noe å legge til forrige ukes aksjetips på søndag .Hovedindeksen snudde ned igjen etter å ha testet 45-dagers glidende gjennomsnitt, noe som er et svakhetstegn. Det gjorde sitt til at bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden ble satt på prøve igjen fredag, slik den også gjorde i slutten av juni.Med den utviklingen vi også ser i RSI-chartet nå ligger mye til rette for at korreksjonen fortsetter fra børsåpning mandag.Det er utviklet en fallende trend i RSI, som ble bekreftet med fredagens vending ned igjen, etter nesten å ha tangert topplinjen i den fallende sekundærtrenden. Det signaliserer fortsatt avtagende stigningstakt og fare for nytt fall, i første omgang til 270. Under der er 250 og 240 de neste nivåene.Konklusjon som forrige søndagSekundærtrenden i hovedchartet holder fremdeles. Det signaliserer på kort sikt videre oppgang innenfor denne, med potensial opp mot 350 på 1 - 3 måneders sikt.Men brytes den stigende sekundærtrenden, slik det kan ligge an til, vil det imidlertid bekrefte salgssignalet, som er gitt ved bruddet på 45-dagers glidende gjennomsnitt. Da kan hovedindeksen falle videre til 250, 240 og kanskje videre ned mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden på 210-nivået også.