Tidligere NOKAS-mistenkt fikk ikke erstatning

En 34 år gammel mann som ble varetektsfengslet etter Nokas-ranet, får ikke erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

Personlig økonomi

Mannen, som eide butikken Spy Shop i Oslo, satt varetektsfengslet i mer enn tre måneder etter ranet i 2004. Størstedelen av varetektstiden var i full isolasjon.Saken mot ham ble senere henlagt.Etter henleggelsen fremmet mannen krav om oppreisning og erstatning, men Justissekretariatene avslo kravet. 34-åringen gikk videre og fremmet søksmål mot staten ved Justisdepartementet.Mannen fikk ikke medhold da saken nylig ble behandlet i Oslo tingrett. Retten viser til at 34-åringen løy og holdt tilbake informasjon i politiavhør. Etter de første avhørene gikk det to og en halv måned hvor han nektet å forklare seg.34-åringen har forklart at han fryktet represalier. I kjennelsen bemerker retten at den har forståelse for dette, men mener det ikke er god nok forklaring for de valgene han tok.Retten mener han bevisst valgte å beskytte NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann framfor å opplyse saken. Mannen motarbeidet etterforskningen, og kan således ikke vente å få erstatning for tiden han satt i varetekt, mener retten. (©NTB)