Tyssøys vinneraksjer

Holbergs Hogne Tyssøy klarte seg bedre enn markedet i juni. Disse aksjene traff han best med.

Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge gjorde det bedre enn markedet i juni, med et fall på 1,4 prosent. Referanseindeksen fondsindeksen falt til sammenligning 2,6 prosent. Så langt i 2009 (per 30/6) har fondet steget 31,5 prosent, ca. 3,4 prosentpoeng mer enn markedet.Her er aksjene som bidro mest negativt (alle tall i ca.-gevinst i kroner):REC: 7,8 millionerYara: 7,2 millionerBioms Medical: 6,2 millionerNorwegian: 6,1 millionerNorthland Resources: 5,8 millionerSom vinneraksjer i juni trekker Holberg-forvalteren frem Austevoll Seafood, Storebrand, Eltek, Clavis Pharma og Opera.Tyssøy om vinnerneDet norske: Har hatt en spennende vår med flere oppmuntrende funn, og ikke minst Grevling, som gir selskapet en plattform for om ønskelig å kommersialisere sine interesser dette området.Telenor: Sliter fortsatt med mange utfordringer i de fremvoksende økonomiene. Et fremskritt er at det ser ut til å gå mot børsnotering av Grameen Phone i Bangladesh. Ellers skjer det mye spennende i Russland, hvor myndighetene ser ut til å ønske seg bedre kontroll med deler av mobilmarkedet. Dette kan åpne muligheter for en løsning for Telenor. Hold ut, Hold ut.Orkla: Hadde med seg investorer og analytikere til Kristiansand for å gi bedre informasjon om Elkem Solar. Aksjen har på godt og vondt blitt mer syklisk, og det har økt risikoen, men også potensielt avkastningen dersom de lykkes med sine ulike prosjekter.Tyssøy om taperneREC: Har måttet krype til korset og hente mer penger enn det markedet hadde ventet. I tillegg har vi blitt oppmerksom på hvor følsomt dette markedet er for subsidier, motpartsrisiko og ikke minst at vi fortsatt er i en tidlig fase av solenergimarkedet. Selskapet er godt posisjonert og med ny sjef blir det ekstra spennende å følge dem i tiden som kommer.Yara: Selskapet opplever effekten av finanskrisen. Bøndene er som oss andre, de kjøper bare det som er nødvendig i øyeblikket - og betaler heller ikke mer enn de må. Yara hadde på egen hånd kunnet håndtere dette, men der er andre markedsaktører som er langt mer presset - og som til en viss grad forstyrrer markedet. På lang sikt er vi overbevist om at Yara er en vinner i sitt marked.

Nyheter
Børs