Vi bruker mindre strøm

Strømforbruket i Norge falt i 1. halvår i år sammenlignet med 1. halvår i fjor. Og vannstanden i magasinene fortsetter å stige.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

I løpet av årets 27 første uker var forbruket 64,9 TWh, som er 3,9 TWh lavere enn i fjor, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).Hittil i år har temperaturen vært lavere enn i fjor. Om en korrigerer for temperatur er nedgangen dermed enda større.Årsaken til fallet i strømforbruket i Norge er lavere aktivitetsnivå. Spesielt har det vært stor nedgang i den kraftkrevende industrien.Kraftproduksjonen i første halvår har falt enda mer enn forbruket. Likevel har det vært nettoeksport av strøm fra Norge i første halvår. Nettoeksporten de første 27 ukene i 2009 var på 1,8 TWh. Det er 4,3 TWh mindre enn i fjor.Fyllingsgraden i norske vannmagasiner var 63,3 prosent ved utgangen av uka som gikk (uke 27).Fyllingsgraden økte med 3,9 prosentenheter, mot 3,5 prosentenheter uka før.Høyest magasinfylling har Midt- og Nord-Norge med 64,6 prosent. Lavest magasinfylling har Vest-Norge med 60,2 prosent.Gjennomsnittlig fyllingsgrad for tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 72,3 prosent, opplyser NVE. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv