Vil rydde opp i drosjetakst-kaos

Konkurransetilsynet ønsker å innføre en felles drosjetakst for alle drosjer i landet.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Hensikten er å gjøre det lettere for kundene å sammenligne prisene.Konkurransetilsynet fastsetter maksimalpriser for drosjetjenester i store deler av landet. I de fleste større byer og i enkelte andre områder er det imidlertid fri prissetting, noe som gjør det vanskelig for kundene å sammenligne prisene til de forskjellige drosjeselskapene.Nå foreslår tilsynet derfor å innføre en såkalt parallelltakst for alle landets drosjer.- Sammen med bedre prisopplysning på holdeplassene og i drosjene kan det nye takstsystemet få stor betydning for konkurransen i drosjemarkedet, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar.Han mener kundene dermed lettere kan sjekke om prisen de betaler for drosjeturen er korrekt.Forslaget innebærer også blant annet at det ikke lenger skal være tillatt å kreve tilleggstakst for forhåndsbestillinger.Konkurransetilsynet har sendt forslaget til ny forskrift ut til høring. Høringsfristen er 1. november. (©NTB)