10. august - altså i dag - er fristen for å klage på skatteoppgjøret.Du har altså ikke lang tid på deg, men vil det i første omgang holde å sende en kortfattet klage, for så å komme med utdypende informasjon senere. Rekker du ikke å skaffe til veie nødvendig informasjon, kan du også be om utsettelse for dette.- Dersom du har glemt noen fradrag er dette en ny, god mulighet til å få det med. Det er også slik at det er enkelt å klage på skatteoppgjøret - nå kan alt gjøres elektronisk, sier advokat og skattefaglig leder Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til nettstedet.Elektroniske klager kan du .Restskatt under 1.000 kroner skal betales innen 20. august. Restskatt på 1.000 kroner eller mer kan betales i to terminer, 20. august og 24. september.