Forrige søndag skrev vi at alt ligger til rett for videre oppgang. Det gjør det fremdeles. Trendene peker fremdeles videre opp på kort og lang sikt, både i hovedchartet og i RSI-chartet. 200-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt i slutten av april og peker opp.Siste signal i 45-dagers glidende gjennomsnitt er også et kjøpssignal, etter at hovedindeksen brøt opp igjen i midten av juli. Så hva er det å være urolig for?Ikke veldig mye, men litt mer enn forrige søndag. Det butter litt mer enn for en uke siden og 310-nivået må fremdeles brytes for, på kort sikt, å signalisere videre oppgang til topplinjen i den stigende trenden, på 320-nivået. Og topplinjen i den lange trenden må brytes for å signalisere en raskere oppgang til 360, enn den lange slakere trenden gir rom for.På nedsiden bør de forsiktige og skeptiske være lit mer på vakt for 300-nivået, og fremdeles vurdere å sikre ved seg fall under 290, 285 og 280, litt avhengig av horisonten man investerer på. Under disse nivåene er det 260 og 240 som er de neste tekniske støttenivåene av betydning.Og selv om hovedtrenden peker videre opp, er fallhøyden på kort sikt mye større enn potensialet opp til toppen i trenden.Men tror man på den stigende sekundærtrenden, er det altså mer å gå på. Den peker fremdeles videre mot 350 - 360 på 1 - 3 måneders sikt.Det som fremdeles gjør oss litt urolig er at det skal etableres en topp i RSI-chartet på dagens nivå, godt under den foregående fra mai/juni. Det vil være et skikkelig svakhetstegn, og etter siste uke er det økt sannsynlighet for at det er i ferd med å kunne skje. Da vil hovedindeksen raskt også kunne snu mellom 300 og 310, eller rett over 310.Kanskje er det nettopp det som er i ferd med å skje?Skulle det skje, og hovedindeksen faller tilbake gjennom 300 og 290, ville det være klare svakhetstegn. Da kan det i neste omgang utvikle seg til en dobbel-topp med halslinje på 260-nivåetVi er litt mer urolige for at det kan skje nå enn for en uke siden, og selv om det ikke er gitt noe entydige salgssignal klarer vi heller ikke å legge det helt til side.