619 barn står i fosterhjemskø

Mange norske barn må bo hjemme hos rusavhengige og voldelige foreldre i påvente av et fosterhjem.

Liten jente som spiser yogurt - Foto: iStockphoto
Personlig økonomi

Knappheten på tilgjengelige fosterhjem medfører at mange norske barn som har fått et vedtak om at de skal plasseres i fosterhjem, må vente lenge på stabilitet i hverdagen. I år blir 50 prosent flere barn vedtatt flyttet til fosterhjem enn for tolv år siden.- Jeg er urolig. Vi har så mange barn på listen nå. Det føles tungt å se på disse barna som vi ikke klarer å gi en annen hverdag. For de lever i et vakuum, sier rådgiver Hildegunn Forren Sørensen i Bufetat Trondheim til Adresseavisen.Avisa presenterer mandag en innsikt i livene til de 40 barna i Trondheim som står i fosterhjemskø. På landsbasis venter 619 barn per i dag på et nytt hjem, og kan måtte bo over et år i midlertidige beredskapshjem, på institusjon eller hjemme hos sine rusavhengige, voldelige eller psykisk syke foreldre.Bufetat beskriver tilgangen på fosterhjem som veldig mager, og opplever rekrutteringen av fosterforeldre som vanskeligere enn tidligere.- Ideelt sett skulle tilgangen på fosterhjem vært fire ganger så høy som antallet fosterbarn - slik at det ble lettere å finne egnede familier til de forskjellige barna. Nå er det motsatt, sier fagkoordinator Elin Ree til Adresseavisen.At barna blir værende i beredskapshjem som er tiltenkt akutte situasjoner, gjør også at akuttkapasiteten svekkes. (©NTB)

Nyheter
Politikk