Advokater skjuler milliardstrøm av penger

pp- Praksisen innebærer at advokatfirmaene skaper et nytt skatteparadis i Norge.

Foto: Norges Bank

Norske advokatfirmaer overfører store beløp ut og inn av skatteparadiser på vegne av sine klienter og nekter Skatteetaten innsyn i hvem klientene er.Praksisen innebærer at advokatfirmaene skaper et nytt skatteparadis i Norge, mener seksjonssjef Øyvind Bakken i avdeling for Transfer pricing og finansmarked i Skatt Øst.Etaten mener å kunne kreve innsyn i transaksjonene, mens advokatene viser til lovbestemt taushetsplikt og vern av klienten, skriver Aftenposten.Skatteetaten argumenterer med at alle andre som forvalter penger i Norge, som banker og meglerhus, uten protester ville gitt fra seg opplysninger om lignende transaksjoner til skattemyndighetene.De omstridte transaksjonene beløper seg til milliarder av kroner. Skatt Østs innsynskrav er rettet mot seks advokatfirmaer som i løpet av fem år har overført 4,6 milliarder kroner ut og inn av skatteparadiser. Totalt 85 prosent av firmaenes samlede overføringer fra utlandet i disse årene kom fra skatteparadiser.- Vi har plukket ut et knippe firmaer basert på store enkelttransaksjoner og hyppigheten av overføringer. Det er ingen grunn til å tro at dette fenomenet ikke dreier seg om langt flere advokatfirmaer, sier Bakken til Aftenposten. (©NTB)