Aksjeeiere som tok "Røkke-trikset" straffes

Børsfallet raserte mange formuer i fjor. I tillegg kan formuesskatten komme til å svi. - En rekke aksjeeiere vil få en kunstig høy formue i 2009, sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Gry Nilsen - Foto: Skatt.no

Finanskrisen og det påfølgende børsraset rammet i fjor investorenes formuer hardt. Dette tvang flere profilerte investorer, deriblant Kjell Inge Røkke, til å ta grep. Enten forhøyet de egenkapitalen ved å skyte inn litt penger, eller så satte de den ned.1/1 2008 eller 1/1 2009? Poenget med disse grepene var å få endret verdsettelsesdatoen for aksjene.- Normalt sett blir verdien av aksjer fastsatt på grunnlag av kursen 1. januar i ligningsåret. Det vil si 1. januar 2009 for årets ligning, sier skattefaglig leder i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen til Skattebetaleren.- Imidlertid verdsettes ikke-børsnoterte aksjer - altså de aller fleste selskapene - per 1. januar i inntektsåret. Dermed vil en rekke aksjeeiere få en kunstig høy formue i 2009, legger hun til.Altså: Har du investert gjennom eget selskap vil formuen være basert på verdiene per 1. januar 2008. Har du investert i eget navn er det 1. januar 2009 som gjelder.Skatteetaten: Ligningen blir endret Ifølge et oppslag i Dn nylig har Skatt Vest og Skatt Midt-Norge nå varslet enkelte investorer om at ligningen deres vil bli endret. Skattebetalerforeningen hevder at Skatteetaten her driver en ukoordinert aksjon. At ingen investorer har henvendt seg fra andre steder i landet tyder iallfall på det.Etaten understreker imidlertid overfor Skattebetaleren at alle skattytere skal likebehandles.Les mer om saken her.