De stjeler identiteten din

Hittil i år er antall identitetstyverier blitt doblet, og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS) mener myndighetene gjør for lite for å hjelpe ofrene.

Foto: iStockphoto

Fram til august i år hadde 1.808 personer måttet sperre sin identitet for kreditt. Det er like mange som i hele fjor, ifølge tall fra Dun & Bradstreet.NORSIS, som er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, mener myndighetene gjør for lite for å hjelpe folk.- Kongeriket Norge tar rett og slett ikke nok initiativ overfor dette problemet. Er du et offer for ID-tyveri og melder fra til politiet, så må du gå en kanossagang mellom selskaper, butikker og offentlige etater og bedyre din uskyld. Vi kjenner til flere tilfeller hvor biler blir kjøpt for andres regning, sier leder seniorrådgiver Christian Meyer, leder for ID-tyveriprosjektet i NORSIS, til Aftenposten.Vil ha tiltakHan viser til at det er forskjellige typer ID-tyverier. Noen får bare navnet misbrukt, for eksempel til utsendelse av e-postreklame, mens andre blir verre rammet og fratatt store beløp eller påført betydelige utgifter.- Vi trenger et nasjonalt ID-kompetansesenter, som kan jobbe med alle spørsmål om identitet. I tillegg er det behov for en hjelpelinje. Dessuten er det et akutt behov for et ID-register, hvor vanlige mennesker, selskaper og bedrifter kan få bekreftet om IDen er gyldig. Da får du ryddet vekk falske og stjålne identiteter, mener Meyer.