Det topper seg med inkassosaker

Inkassoselskapene har travle dager. Aldri tidligere har det strømmet inn så mange saker. Og den samlede gjelden skyter i været.

Foto: Scanpix

I første halvår gikk drøyt 2,7 millioner nye saker til inkasso. Det er en oppgang på 530.000, eller 24 prosent, fra samme periode i fjor.Det er ikke tidligere innrapportert et så betydelig tall på nye inkassosaker som i første halvår i år, ifølge Kredittilsynet.Både antall saker som går til inkasso, saker under behandling og saker som avsluttes steg i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.2,6 millioner inkassosaker ble avsluttet i første halvår. Også det er en betydelig økning fra tidligere. Sammenlignet med samme periode i 2008, var økningen 20 prosent. Antall saker under behandling er 3,2 millioner, opp nesten 12 prosent.I takt med antall saker, øker også gjelden. Ved utgangen av juni skyldte nordmenn 58,7 milliarder kroner i misligholdte forpliktelser. Summen på samme tid i fjor var 49,2 milliarder kroner.Kredittilsynet konstaterer at det ikke tidligere har vært større summer utestående ved utgangen av et halvår. Samtidig betaler flere tilbake det de skylder. Inkassoselskapene fikk inn 10 milliarder kroner i første halvår, en oppgang på 19 prosent fra samme tid i fjor. (©NTB)