Dette vil doble strømprisen

Strømprisen må minst fordobles før investeringene i fornybar energi kan bli lønnsomme. Skattebetalerne må uansett betale gildet, sier eksperter.

Personlig økonomi

Det vil være behov for å bygge ut strømkabler og støtte utbyggingen av fornybar energi med opptil 90 til 100 milliarder kroner for å nå politikernes ambisiøse klimamål før 2020. Det tilsvarer 20.000 kroner per innbygger i Norge. Dette er nødvendig for å oppfylle klimaavtalen og det som trolig blir Norges forpliktelser i EUs fornybardirektiv, skriver Bergens Tidende tirsdag.Du må betale- Denne satsingen vil til syvende og sist bli betalt av forbrukerne. Enten må strømprisen opp, eller forbrukerne må skattlegges på en annen måte for å finansiere det, sier Espen Borgir Christophersen, områdeleder for fornybar kraft i Enova til Bergens Tidende.Enova er statens foretak for miljøvennlig energi.Investeringsdirektør Gunnar G. Løvås sier selskapet skrur opp investeringsplanene, blant annet på grunn av de forpliktelsene Norge kan få som en følge av EUs fornybardirektiv:- Vi anslår at Statnett må investere opp mot 20-40 milliarder kroner i det norske sentralnettet og i utenlandskabler fram mot 2025, sier han.

Nyheter
Energi