Frykter enda surere beskatning

Finansdepartementet tar fritaksmetoden og aksjonærmodellen opp til nøye evaluering. Professor frykter surere beskatning.

Statsminister Jens Stoltenberg , kunnskapsminister Kristin Halvorsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete - Foto: Scanpix

Finansdepartementet jobber nå for fullt med å evaluere hele skattereformen fra 2006. Arbeidet skal munne ut i en faglig rapport som kommer ut i slutten av 2010, opplyser departementet til Skattebetaleren.Både fritaksmetoden og aksjonærmodellen skal evalueres nøye.BI-professor Ole Gjems-Onstad frykter departementet har bestemt seg for hvor en vil gjøre endringer og at dette innebærer innstramminger.Frykter surere beskatning Helst hadde professoren ifølge Skattebetalerforeningens nettsted sett for seg en gjennomgående evaluering hvor en strammet inn, ved for eksempel å fjerne skjermingsfradraget og gjøre endringer i fritaksmetoden, men at en kompenserte ved å kutte i utbytteskatten og endre i selskapsbeskatningen.- Internasjonalt ser vi et entydig bilde av at bedriftsbeskatningen blir mildere. Jeg tror ikke evalueringen (...) vil medføre dramatiske endringer, men frykter at beskatningen blir litt surere. I tillegg kan vi - på sikt - se at innstramminger gjør det litt mindre attraktivt å investere i Norge, fortsetter han.Les mer om saken her.