Hvor går boligprisene?

Tallknusere spår en mye sterkere prisvekst på boliger enn tidligere anslått.

Boliger til salgs - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Prisene på boliger falt gjennom andre halvår i fjor, men har deretter økt.SSB antar imidlertid at det ikke vil bli noen ytterligere økning gjennom resten av inneværende år og at boligprisen som årsgjennomsnitt dermed vil bli vel 2 prosent høyere enn i fjor.I de neste tre årene regner SSB med at prisen på boliger vil vokse med rundt 6 prosent årlig. Realprisen på boliger kan da komme til å overstige tidligere toppnivåer i 2011. Bedringen i boligmarkedet ventes å bidra til et omslag i boliginvesteringene, slik at fallet som nå har vart i to år, kan snu til oppgang neste år.Her er spådommene for utviklingen i boligprisene (estimater fra mai i parentes):

    2009: 2,2 (-2,3)2009: 2,2 (-2,3)2010: 6,2 ( 2,0)2010: 6,2 ( 2,0)2011: 6,1 (4,8)2011: 6,1 (4,8)2012: 6,1 (5,4)2012: 6,1 (5,4)
Her finner du hele rapporten

Nyheter
Næringseiendom